Privacyverklaring

Yard Tower is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Functionaris Gegevensbescherming van Yard Tower is te bereiken via privacy@yardtower.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yard Tower verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@yardtower.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yard Tower verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Yard Tower analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yard Tower bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Wanneer je een reactie achterlaat op de website dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
 • Voor gebruikers die geregistreerd op onze website, bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun eigen persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of op ieder moment een aanvraag indienen om deze informatie te laten verwijderen. Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen. Gegevens worden bewaard totdat de gebruiker zijn account verwijderd.
 • Gegevens op gebruikersniveau en gebeurtenisniveau die zijn opgeslagen door Google Analytics worden verwijderd na 14 maanden. De bewaarperiode wordt gereset voor elke nieuwe gebeurtenis van de gebruiker.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yard Tower deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Yard Tower blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Yard Tower jouw persoonsgegevens aan andere derden.

 • We gebruiken Google Analytics van Google om bezoek- en klikgedrag bij te houden over het gebruik van onze website.
 • We gebruiker MailerLite om nieuwsbrieven te versturen naar gebruikers die zich hier voor expliciet voor hebben aangemeld.
 • Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.
 • Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yard Tower gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Yard Tower gebruikt cookies met een technische en analytische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Hierdoor kunnen we analyses doen van het bezoek- en klikgedrag op onze site zodat we de site verder kunnen verbeteren. Nadat je bent ingelogd bij Yard Tower wordt Google Analytics niet gebruikt.

We hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld. Dit betekent dat Google de verzamelde gegevens niet voor profilerings- en advertentiedoeleinden mag gebruiken. Je IP-adres wordt bovendien geanonimiseerd, zodat Google deze niet kan bewaren. Ten slotte worden je gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd, waardoor de gegevens niet voor derde partijen inzichtelijk zijn. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Informatie over het privacy beleid van Google Analytics vind je hier.

MailerLite

We gebruiken MailerLite om nieuwsbrieven te versturen naar gebruikers die zich hier expliciet voor hebben aangemeld. In MailerLite wordt de naam en het e-mailadres die bij het inschrijven ingevuld opgeslagen. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan via de afmeldlink die in elke nieuwsbrief staat.

Informatie over het privacy beleid van MailerLite vind je hier.

Website

Zodra je inlogt bij Yard Tower, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Reacties

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yard Tower en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@yardtower.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Yard Tower wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yard Tower neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Alle gegevens die je uitwisselt via onze website en de Yard Tower applicatie, worden versleuteld met TLS-beveiliging op basis van het https-protocol. Ook alle login pagina’s verlopen via TLS. Dit beschermt jouw gegevens tegen onderschepping door derden. Login pagina’s en logins hebben brute force protection.

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Van alle account data wordt periodiek een backup gemaakt.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@yardtower.com.